top of page
Breed Specific Instructions (BSI)

regarding exaggeration in pedigree dogs er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske kennelklubbene gjennom Nordisk Kennel Union (NKU). Første utgave av NKU BSI var ferdig i mars 2014. NKU har bestemt at dokumentet skal evalueres hvert tredje år. Evalueringen har pågått i 2017.

Det ble bestemt at det var opp til hvert land selv å avgjøre hvordan evalueringen skulle foregå. NKK valgte å gjøre en omfattende evaluering, og sendte i 09.03.17 ut et online spørreskjema til alle dommere og bad dem svare spørsmål angående de rasene de dømmer. I motsetning til de øvrige landene, bestemte NKK at også alle raseklubbene skulle få mulighet til å uttale seg, i overenstemmelse med RS-vedtak 2016 om å involvere raseklubbene i BSI-arbeidet.

 

For Sankt Bernhards Hunden Gjelder Følgende

Saint Bernard Dog, short-haired and long-haired (St. Bernhardshund) – molossoïd type

Areas of risk are:

1. Skin: Excessive amount of loose skin and too loose lip folds.

2. Eyelids: Loose and/or oversized or inverted eye lids.

3. Head: Over dimensioned and too heavy.

Look for the correct amount of loose skin and that eyes are sound. Dentition should be sound and according to the breed standard. The proportions of the dog must be correct and the construction powerful and movement sound.

Eventuelt endringer for rasen blir publisert i Bernhardposten.

BSI blir brukt på NKK sine utstillinger og på NSBK sine spesialutstillinger.

Avlrådet.

bottom of page